personlig verneutstyr

Personlig Verneutstyr

Terox er leverandør av 3M produkter. 3M har markedets bredeste utvalg av personlig verneutstyr for hode, øyne, åndedrett og hørsel.

Terox ønsker å beskytte arbeidstakernes helse og sikkerhet i alle typer bransjer og miljøer. Dette forsøker vi å oppfylle ved stadig å utvikle varesortimentet i takt med ny teknologi. Vi bestreber oss på å levere godt designet personlig verneutstyr som gir de ansatte komfortabel og effektiv beskyttelse. 3M er markedets ledende leverandør innen verneutstyr for helse, miljø og sikkerhet.

Les mer her

Ta kontakt så hjelper vi deg!
Carsten Åsvang-Olsen
Butikkansvarlig

93 24 33 48

Send e-post