CE-merket kompressoranlegg hos kunde Bama/Larvik Løk AS

Vi takker for ordren!

Terox AS har levert komplett CE-merket kompressorrom hos Bama/Larvik Løk AS.

Anlegget består av

  • GA 37 VSD + kompressor
  • GA 22 + kompressor
  • BD 250 + adsjorbsjonstørke
  • UD + filter
  • QTD kulltårn
  • PDp filter
  • ES 6 styring, smartlink overvåkning
  • Energigjennvinning

ISO 8573-1:2010 1-2-1

Kompressorrommet er CE-merket i henhold til PED-regelverk (Direktivet for trykkpåkjent utstyr)

Les mer om våre produkter innen trykkluft og vakuum her