Dype røtter hos Bergene Holm

Bergene Holm har vokst fra å være et lite sagbruk i Kvelde til å bli én av Norges ledende leverandører av trelast. Tett på stammen er Terox.

– Lokalt i Larviksområdet har vi benyttet Terox i mange år, bekrefter innkjøpssjef Merete Haugestøyl Vinje.

Fra hovedkontoret på Verningen, noen kilometer nord for Larvik, har ledelsen god utsikt til fabrikken på andre siden av veien. Her foredles store, solide tømmerstokker fra dype, norske skoger.

Trelasten transporteres til byggevarehandel og industrielle kunder i inn- og utland.

– At fabrikken går, er viktig for oss. Vi ønsker så få stopp som mulig. Og hvis det skjer, må anlegget komme fort i gang igjen. Det stiller høye krav til både produktkvaliteten, vedlikeholdet og responstiden, sier Vinje.

Kort fortalt: Terox skal sørge for at maskinene går hos Bergene Holm. Leveransen er både produkter og servicetjenester innen hydraulikk og pneumatikk.

– Vi benytter oss av Terox på grunn av nærheten til våre fabrikker og generelt god kompetanse hos deres medarbeidere. Noen av dem utpeker seg spesielt som kunnskapsrike problemløsere på sitt fagfelt, forteller innkjøpssjefen.

Bergene Holm stiller høye krav til sine samarbeidspartnere.

– Rask responstid, faglig kompetanse og konkurransedyktige betingelser er tre avgjørende faktorer. Samtidig er vi opptatt av at leverandørene overfører kompetanse til våre folk, og jobber godt sammen med oss, sier Vinje.

Når denne helheten er på plass, er Bergene Holm en trofast kunde.

– Vi samarbeider gjerne med lokale leverandører, og sier fra dersom vi synes noe kan bli bedre. På den måten kan vi sammen søke løsninger som fungerer. Det bygger forståelse og tillit, og da er vi gjerne lojale tilbake. Det er det bærekraftige samarbeidet som svarer seg i lengden, sier Merete Haugestøyl Vinje.