Leveranse til Jernbaneverket

Vi har hatt gleden av å levere 2 stk QAS20 dobbeltgeneratorer, samt en mindre generator til Jernbaneverket denne sommeren.

Leveransen er komplett med eksterne tanker, slanger og sporingsutstyr.

Serviceavtalen er tegnet og vårt serviceteam vil sikre at arbeiderne i Jernbaneverket’s tunneler, både får arbeidsstrøm og lys.

Vi takker for oppdraget, samt serviceavtalen og ser frem til videre samarbeid.

Les mer om QAS20 generator her…