Trykkluft og vakuum analyser

Grundige analyser av forbruk og trykk reduserer kostnadene. Måling av luftkvalitet forbedrer produksjonsmiljøet.

Terox gjennomfører målinger av trykkluft og vakuum-anlegg for våre eksisterende og nye kunder. Dette er gunstig dersom man ønsker å vite mer om bedriftens forbruk av luftmengde, Kwh eller trykk over en periode. Terox kan også utvise dokumentasjon av bedriftens luftkvalitet dersom ønskelig.


Mange av våre kunder ønsker å ha kontroll på om eller hvor mange lekkasjer det er i trykkluft eller vakuum-nettet.  Rørnettet viser seg ofte å være for lite eller for gammelt, noe som kan skape trykkfall og er uøkonomisk for bedriften. Uansett kan vi gjennomføre en kostnadsfri befaring og måling av forbruk og/eller en grundig analyse av det dere måtte ønske.


Vi ønsker å gjennomføre en samtale med kunden på forhånd, for å finne ut hva dere har behov for. Et typisk eksempel er å finne ut av hvor mye energi bedriften kan gjennvinne fra kompressor/vakuum anlegget,  enten med varmt vann eller luft.

Ta kontakt så hjelper vi deg!
Stian Kjær Johansen
Selger

404 94 700

Send e-post