rivingsverktøy

Rivningsverktøy, knusere, hydromagnet

AtlasCopco har et bredt sortiment av demoleringsverktøy. Her er knusere, kuttere, kombinasjonsverktøy, multiklyper, skuffeknusere samt den uunnværlige hydromagneten.

Med sin kompakte bladutforming og én bevegelig kjeve, kan SC–metallkuttere generere betydelig større kuttekrefter enn sammenlignbare kuttere med to bevegelige kjever og lange blader. Større krefter betyr høyere kuttefrekvens, noe som åpner opp for at SC–kuttere kan brukes innen flere bruksområder. SC–metallkuttere er ikke bare kraftige og allsidige, de gir også unik produktivitet og pålitelighet.

Konstruksjonskonseptet til CC Combi Cutters tilbyr ekstremt høy brytekraft med rask åpning og lukking. Det sparer tid dersom materialer kan kuttes med bare ett bitt istedenfor to. Dette betyr færre driftstimer, lavere drivstofforbruk, færre arbeidstimer og lavere eierkostnader. Leveres i størrelser mellom 320-6500 kg.

Selv om demoleringsknuserne DP først og fremst er laget for primærdemolering av murverk og armering, kombinerer de egenskapene til en demoleringsanordning med en materialknuser. De mange bruksområdene til DP–knuserne når det gjelder betongknusing både ved primær– og sekundærdemolering, reduserer både investerings– og driftskostnader.

Takket være sin vinklede form er betongknuserne BP ideelle for sekundærdemolering og ekstra reduksjon av forsterkede betongelementer. Den brede kjeven gjør det enkelt å mate inn demoleringsmaterialet på bakken. Det gjør arbeidet raskere og muliggjør ren separasjon av armering og betong, og tilpasser deres etterfølgende reduksjon til kornstørrelse for knusing – eller til å brukes som fyllmasse.
Atlas Copcos konsept for multi-klype MG gir lav driftsvekt med høyt gripevolum. Maksimal lasteytelse og høy gripekraft øker også demoleringsytelsen.

Skuffeknuseren BC er et nyskapende svar på kravene innen knusing på dagens arbeidsplasser. Ved hjelp av en riggmontert skuffeknuser kan alle typer av stein og betong bli knust og brukes på nytt på stedet. Denne prosessen krever mindre mekanisk utstyr, mindre transport, færre kostnader knyttet til avfallsplasser og bare én operatør som håndterer tilleggsutstyr for riving i tillegg til skuffeknuseren.

Ved å sortere og samle opp skrap fra rivingsområder med hydromagneten HM, kan du få bedre lønnsomhet og et bedre helsemessig arbeidsmiljø. Magneten er et tilleggsredskap til det allerede eksisterende utvalget av redskaper, og den vil øke utnyttelsen av bæremaskinen. Ta kontakt for bestilling og mer informasjon.

Les mer her

Ta kontakt så hjelper vi deg!
Stian Kjær Johansen
Selger

404 94 700

Send e-post