Rototilt – markvibrator

Allsidig løsning for grøfter og ujevne underlag.

Rototilt’s markvibratorer forenkler komprimering og stabilisering i grøfter, skråninger og ujevne underlag. Dessuten elimineres risikoen for personskader da ingen trenger å oppholde seg i arbeidsområdet. Rototilt’s maskinmonterte markvibratorer tåler høye mottrykk på returledningen og er optimaliserte for å brukes sammen med tiltrotatorer.


Ved å utstyre maskinen og tiltrotatoren med en markvibrator kan entreprenøren gjøre oppdraget både raskere og med færre folk. Fordi man ikke trenger ekstra personell eller utstyr ved arbeid i grøfter eller skråninger, eliminerer man også faren for personskader. Det gjør også at du sparer tid og penger på å grave ut og fylle tilbake igjen.

I tillegg til jobber i grøfter og skråninger er Rototilts markvibratorer en svært effektiv løsning også på ”klebrige” eller ujevne underlag. Det er egentlig bare på store flater helt uten skråninger at en tradisjonell trommel kan måle seg med Rototilts markvibratorer. Ved kjøring på grovt material fungerer den gravemaskinmonterte markvibratoren betydelig bedre og håndterer større steiner mer smidig

Ta kontakt så hjelper vi deg!
Stian Kjær Johansen
Selger

404 94 700

Send e-post