Service og reparasjoner

Vi utfører lekkasjesøk, luftkvalitetsmålinger og analyser av kostnader på kundens trykkluft og vakkuum anlegg.

Terox as har en profesjonell service organisasjon. Vi inngår service avtaler og utfører akutte reparasjoner innenfor kort tid. Vår servise avdeling utfører analyser , legger og beregner rørgater. Og du får den hjelpen du trenger med teknikere som er godt skolert og har høy kompetanse innenfor sine fagområder.

Les mer her

Har dere kontroll på trykkluften, brosjyre 2019

 

Ta kontakt så hjelper vi deg!
Odd Sverre Johansen
Salgssjef/ Ass. leder

979 54 013

Send e-post